top of page

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca, (“SANCAKTUTAN DİGİTAL”) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. SANCAKTUTAN DİGİTAL olarak hedefimiz; web tabanlı yazılım çözümleri ve dijital pazarlama hizmetleri alanında işletmelere en optimum şartlar ile destek olmaktır. SANCAKTUTAN DİGİTAL’den web tabanlı yazılım çözümleri ve dijital pazarlama hizmetleri alanında hizmet satın alımı gerçekleştirerek, Satış Sözleşmesi hükümlerini ve Gizlilik Politikasını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi satın alma işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, iletişim sayfalarımızı ziyaret etmenizi ve bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden hizmet satın alınarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden hizmet satın aldığınızda, hizmetlerimiz ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Ayrıca, hizmeti satın alarak; hizmeti satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15-ğ ve 15-h maddelerine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “hizmet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

Sözleşme Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, müşterinin iletişim, tanıtım, sosyal medya ,reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının sağlayıcı tarafından hazırlanması ve sunulması hizmetidir.

Satın alınan hizmet karşılığında SANCAKTUTAN DİGİTAL’in sunacağı Hizmet(Dijital pazarlama Kampanya yönetimi, web tabanlı yazılım çözümleri) kapsamında SANCAKTUTAN DİGİTAL aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeyi taahhüt eder.

 1. SANCAKTUTAN DİGİTAL Müşteri için teklifte belirtilen hizmet bedelinin karşılığı olan bütçe çerçevesinde Google Arama Ağı ve/veya Google Görüntülü Reklam Ağında ve/veya Facebook ve/veya diğer dijital reklam mecralarında reklam sağlanmasını ve/veya web yazılımı hizmeti sağlamayı taahhüt eder.

 2. SANCAKTUTAN DİGİTAL Müşteri’nin anahtar kelimeleri, reklam metinleri, reklam görselleri, diğer Kampanya özelliklerinin Google Adwords Qualified Professional sertifikalı bir personel tarafından yönetilmesi ve iyileştirilmesi işlemlerini yapmayı taahhüt eder.

 3. SANCAKTUTAN DİGİTAL ilgili Müşteri’nin internet sayfalarıyla ilgili reklam istatistiklerinin ve yönetim panelinin Müşteri tarafından belirlenecek temsilciye iletilmesi işlemini de kabul ve taahhüt eder.

 4. SANCAKTUTAN DİGİTAL Müşteri’nin reklam Kampanyası için e-posta ve telefon ile teknik destek vermeyi taahhüt eder.

 5. Müşteri satın aldığı reklam bütçesini istediği anahtar kelimeler, istediği ürün/hizmet grubu için istediği ziyaretçi başı maliyet teklifi ve istediği günlük bütçe ile kullanabilir. Kampanya hazırlandığı zaman bu rakamlar reklam uzmanımız tarafından optimum yarar sağlayacak şekilde belirlenecektir. İstenildiği zaman kolayca değiştirilebilir.

 6. Müşteri kendisine sunulan yönetim paneli ya da e-posta/telefon desteğini kullanarak Kampanyalarında değişiklikler yapabilir. Ziyaretçi başı maliyetlerini, günlük bütçesini arttırabilir/azaltabilir. Kampanyalarını, reklam gruplarını, anahtar kelimelerini, reklam metinlerini, reklam görsellerini durdurabilir/başlatabilir/değiştirebilir.

 7. Kampanya çerçevesinde elde edilebilecek ziyaretçi sayıları arasında bütçe ve tekliflerle orantılı bir artış/azalma olabilir. Reklamın yayında kalma süresi belirlenen günlük bütçe ile ilgilidir. Harcanmayan bütçeler bir sonraki güne aktarılmaktadır. Reklamlarla ilgili tüm teknik dinamikler Google ve Facebook’un Global olarak belirlediği ve sağladığı teknolojilerle uyumludur. 

 8. Reklam konumları ve reklamlardan sağlanan trafik belirlenen tekliflere, rekabete ve kalite puanına bağlı olarak dönemsel olarak değişebilir.

 9. Reklamlarınız için özel Akıllı Fiyatlandırma teknolojisi kullanılır. Bu sayede gerçek maliyetiniz her zaman teklif ettiğiniz ziyaretçi başı maliyetinden daha düşük olur. 

 10. Reklamlarınız için yapılan sahte/geçersiz tıklamalar Google’ın özel teknolojisi ile filtrelenir ve ücretlendirilmez.

 11. Müşteri, mevcut bütçesi sona erdikten sonra ya da henüz bitmeden dilediği zaman yeni bütçe satın alabilir.

Garanti Koşulları

Bu Sözleşme kapsamında garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

 1. SANCAKTUTAN DİGİTAL, Müşteri’nin hizmeti satın alması akabinde dijital pazarlama ve web tabanlı yazılımlarına yönelik taahhüt ettiği hizmetleri sağlayacaktır.

 2. Müşteri gönderilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin göndermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğruluğu yine Müşteri’nin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

 3. SANCAKTUTAN DİGİTAL sağladığı hizmet üzerinden Müşteri’nin internet sayfasında hukuka, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırılık teşkil eden fiil ve eylemlerini tespit ettiği takdirde; tespit ettiği tarihten itibaren Müşteri’ye haber vermeksizin ve hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin reklamları kaldırma hakkına sahiptir. SANCAKTUTAN DİGİTAL Müşteri’nin gerçekleştirdiği ticari aktivitelerden ve web sayfasının içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

 4. SANCAKTUTAN DİGİTAL tarafından yönlendirilecek, Müşteri’ye ait internet sayfalarının içeriğinde hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez ve benzeri nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propaganda amacı taşıyan içerik oluşturmak; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek;  birbirlerinin kişisel haklarına müdahale etmek ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır.  SANCAKTUTAN DİGİTAL bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği internet sayfasında yayınlayan Müşteri bu durumdan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 5. SANCAKTUTAN DİGİTAL, Müşteri’ye ait internet sayfalarını önceden gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya Müşteritarafından yapılmış sayfalar için sorumluluk almaz. SANCAKTUTAN DİGİTAL, Müşteri’nin sözleşmeyi yukarıda değinilen sebeplerden herhangi biri ile ihlal ettiğini veya içeriği SANCAKTUTAN DİGİTAL’ne veya kullanıcılarından herhangi birinin işine veya şahsiyetine zararlı olduğunu tespit etmesi halinde Müşteri SANCAKTUTAN DİGİTAL ’in sözleşmeyi hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin tek taraflı olarak fesih edeceğini kabul ve taahhüt eder.  

 6. SANCAKTUTAN DİGİTAL Müşteri’nin tüm dijital pazarlama verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır.

 7. Müşteri’nin dijital ortamda hizmet satın alma aşamasında gerçekleştirdiği onayı sözleşme koşullarının kabul edildiği anlamına gelir ve sözleşme niteliğindedir.

Hizmetlerimiz ile İlgili Kanuni Şart ve Koşullar

 1. Kural olarak, tüm hizmet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15-ğ ve 15-h maddelerine istinaden satın aldığınız hizmetlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. 

 2. Kişisel bilgilerinizin SANCAKTUTAN DİGİTAL ile paylaşılmasını istemez iseniz, hizmeti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikasını” dikkatlice okumanız gerekmektedir. 

 3. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.

 4. Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür. 

 5. Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir. 

 6. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Gizlilik Politikası” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Politikası hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya hizmet satın almayı onaylayarak, Gizlilik Politikası hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. 

 7. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile hizmeti satın alarak ve siparişi onaylarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. 

 8. SANCAKTUTAN DİGİTAL, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, “Gizlilik Politikası” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Politikası’nın işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz. 

 9. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. SANCAKTUTAN DİGİTAL; hizmeti satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, hizmeti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz. 

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle müşterilerimizle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden hizmet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını belirtiriz.

bottom of page